axiotron-FLIPBOARD-NEXUS

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงโดยสามารถดูได้จากเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ยานพาหะนะที่มีระบบที่ทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาก็สามารถใช้รับโทรศัพท์ได้แล้วโดยการเชื่อต่อกับอุปกรณ์สื่อสารโดยผ่านระบบ บลูทูธนั่นเองโดยสาเหตุของการที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเมื่อก่อนการทำงานของมนุษย์ต้องทำงานโยต้อวงเข้า Office และอยู่เพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวจึงที่เวลาความคล่องตัวน้อยซึ่งพุดง่ายๆ ก็คือการทำงานเพียงหน้าเดียวซึ่งทำให้ความสามารถของมนุษย์ในการทำงานถูกจำกัดเพียงเท่านั้น มนุษย์จึงมีความคิดริเริ่มเพื่อให้การทำงานด้านต่างๆ ง่ายขึ้นโดยมีโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรที่สามารถทำงานในขณะที่ไม่ได้อยู่ใน Office ได้จึงมีความคิดที่ผลิตอุปกรณ์ที่สามรถสื่อสารไปพร้อมๆ กับการทำงานได้เลยนอกจากประหยัดเวลาแล้วยังพกพาได้สวดอีกด้วยนั่นก็คือ Tablet ซึ่งสามารถทำงานได้เสมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เลยที่เดียวโดยผ่านโปรแกรมการทำงานที่สามารถโหลดได้จากอินเตอร์เน็ทเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนกจากนี้ยังเข้าอีเมล์เพื่อส่งงานได้ทั้งภาพละตัวอักษรจึงสามารถทำงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมและที่เก็บข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งงานได้ง่ายจึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยที่เดียวโดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสำหรับใช้โหลดลง Tablet ที่ใช้สำหรับการทำงานที่เห็นกันเด่นๆ เลยก็คือ โปรแกรม ไลน์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสะดวกสบายในการรับส่งงานประเภทความคืบหน้านาทีต่อนาและรูปภาพด้วยการใช้ร่วมกับโปรกรมถ่ายรูปซึ่งเชื่อมต่อกันได้ดีซึ่งสามรถพุดเลยว่าถ่ายปุ๊บส่งภาพปั๊บได้เลยจึงเหมาะสำหรับงานเร่งรีบเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังสามรถโหลดโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ ได้โดยโหลดจากอินเตอร์เน็ทโดยผ่านโปรแกรม Google play store ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไดรับความนิยมค่อนข้างสูงอีกโปรแกรมหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งถ้าคุณมีโปรแกรมนี้แล้วก็สามารถโหลดโปรแกรมต่างๆ มากมายโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญสำหรับ Tablet ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ครับ